I enhver form for overfladebehandling er forbehandlingen altafgørende for slutproduktet.

Vi kontrollerer alle emner visuelt, og renser med alkalisk affedtning eller sandblæsning i henhold til kundens specifikation af rensningsgraden, 2, 2 1/2 eller 3.

Sandblæsningen foretages med stålsand, og der føres løbende kontrol med sandets renhed for fremmedlegemer.

Afrensningen er vital for malingens vedhængsevne, og dermed for evnen til at modstå korrosion.

Billede af John Helstrup, Driftsleder
Du er altid meget velkommen til at tage kontakt

John Helstrup
Driftsleder

Telefon: (+45) 55 73 22 88
Mail: jh@aj-coating.dk

sandblaesning_thumb