Vi overfladebehandler, som nævnt flere steder, til alle korrosionsklasser
efter aftale med kunden. Valg af korrosionsklasse afgøres af det miljø emnet skal være i, men valg af behandling afstemmes sammen med kunden. Til orientering viser nedenstående tabel nogle guidelines for valget af korrosionsklasse.

 

Korrosionsklasser ifølge DS/EN ISO 12944-5:2000

Korrosionsklasse Miljøets aggressivitet Miljøeksempler
C1 Ingen Indendørs i tørre lokaler.
(relativ fugtighed <60%)
C2 Ubetydelig Indendørs i uopvarmede, ventilerede rum.
C3 Middel Udendørs ved skiftende fugtpåvirkning. Landatmosfære langt fra industri og tæt bebyggelse.
C4 Stor Industriområder. Over vand eller ved kysten. Ved tæt bebyggelse.
C5 Meget stor I konstant fugtigt miljø. Ved kemiske fabrikker. I vand og jord.

I henhold til DS/EN ISO 12944-5:2000 kan man inden for hver korrosionsklasse (undtaget er dog C1) vælge at behandle emnerne med lav, middel eller høj holdbarhed, afhængig af valg af produkt og malingssystem. Og pris!

vaadlakering_3